Levensloop

Werkhistorie

Zie opleiding en werkhistorie op: www.linkedin.com

Aegon, De Waerdenborgh, ASML, Alrijne Ziekenhuis, VUmc, de Meerlanden; begeleiden leiderschapsteams bij leiderschaps- en samenwerkingsvraagstukken.

Proteion Thuis; begeleiden Raad van Bestuur en Concernraad.

De Baak; Leiderschaps Programma; verzorgen van module systemisch denken en handelen voor leiders.

Estinea Zorg; Trainen, coachen en adviseren van bestuur en MT op individueel en groepsniveau. Ik maak hierbij ook veel gebruik van organisatie opstellingen.

Havenbedrijf Rotterdam en Crocs Europe:  begeleiden, trainen en coachen van Young Potentials.

ING Group, Bank en Verzekeren. Het mede opzetten en begeleiden van 2 internationale conferenties voor de top van deze bedrijven. In 2015 een leiderschapsconferentie voor UWV mede opgezet en uitvoering gegeven.

Philadelphia Zorg; opzetten en uitvoeren van een leer- en verandertraject voor de gehele organisatie. Het betreft training, advies, coaching en intervisie.  Gestart is met alle leden van de directieraad, de regiodirecteuren, de locatiemanagers en momenteel alle 6.200 begeleiders. Ik train en begeleid hierbij ook de interne trainers.

Adviseur Inspectie Raad voor het opzetten van een ervaringsdag voor inspecteurs uit een aantal rijksinspecties. Het ging om het verhogen van de effectiviteit van inspecteurs in het veld. Hier hebben meer dan 1000 inspecteurs een dag aan deelgenomen.

Dagvoorzitter complexe en conflictueuze trajecten voor zeer uiteenlopende organisaties.

UWV De Buitenwereld. In opdracht van Greet Prins heb ik qua vorm, inhoud en uitvoering De Buitenwereld opgezet.  Dit leer- en verandertraject stond bekend als een innovatieve leeromgeving, waarbij de dienstverlening vanuit het perspectief van de klant werd beleefd. Zo kon de stap naar klantgerichtheid in de praktijk worden gemaakt. Ook heb ik de trainers (totaal 50) en acteurs van Boertien en Vergouwen Overduin geselecteerd, ingewerkt en leiding gegeven bij hun trainingswerk. De Buitenwereld is bezocht door 22.000 medewerkers en leidinggevenden en heeft in 2008 de Galjaardprijs gewonnen. Deze prijs staat voor innovatieve overheidscommunicatie met bewezen resultaat.

UWV, CWI en Gemeenten. Onder mijn inhoudelijke verantwoordelijkheid ongeveer 20 trajecten opgezet om managementteams te begeleiden en coachen  bij de cultuurveranderingen die klantgericht werken teweeg bracht. Hierbij hoorde ook het voorzitterschap van conferenties en tal van kleinere bijeenkomsten.

UWV Inhoudelijk projectmanager Klanttoets & Coaching. Opzetten en  uitvoeren van de klantbelevingsmeter en de samenwerkingsmeter zodat klantgerichtheid op verantwoorde wijze meetbaar werd. Leer- en verbeterplannen opgezet en management begeleid bij de sturing hierop.    Taken waren onder andere: programmaplan opstellen, strategisch adviseren, in samenwerking met medewerkers, staf en management.

Bij het ministerie van Justitie heb ik gedurende twee jaar 2 tot 3 dagen per week aan leidinggevenden training gegeven in competentiemanagement. Voor de Belgische WerkWinkel heb ik voor 500 medewerkers een training klantgerichtheid opgezet en de externe trainers getraind.

Opleiding

2015 Choy  Consultants; systeemtheoretische interventies.

2013 Bert Hellinger Institute; Familie opstellingen voor organisatie opstellers.

2012 Insights gecertificeerd.

2010- 2011 Bert Hellinger Institute; ‘System dynamics in organisations’ Internationale 24 daagse opleiding tot systemisch organisatie adviseur met gebruikmaking van ‘Organisatie opstellingen’.

2003 – 2005 IASS-International; ‘Working on the boundary’. Een tweejarig internationaal programma voor senior organisatie adviseurs en trainers/coaches.  Uitgangspunt waren vier stromingen: Systeemtheorie, Group Relations, Gestalt en Transactionele Analyse.   Ook gecertificeerd door de Europese Associatie voor Coaches (EAS).

1994 – 1999 Universiteit van Utrecht; Algemene Sociale Wetenschappen, afstudeerrichting: Communicatie, Cultuur en Identiteit. Belangrijke vakken: Interpersoonlijke communicatie, Groepsdynamica, Interventies in groepsprocessen, Counseling, Conflicthantering en Opleidingsdidactiek. Onderzoek bij DOOR-training: ‘Hoe stuurt een trainer zijn groep cursisten?’ Video-opnamen gemaakt van trainingen en sturingsmethoden in kaart gebracht. Deze vergeleken met moderne leertheorieën: ‘Stuurt de trainer effectief?’

1989 – 1994 Academie Mens-Arbeid Tilburg, richting: Arbeidsvoorziening, afstudeerrichting Training & Opleiding. Belangrijke vakken: Observatiepracticum, Gespreksvoering, Didactiek, Groepsdynamica, Beroepenkunde en twee stages van een half jaar. Bij KPN-Telecom heb ik 65 sollicitatiegesprekken bijgewoond en mijn observaties vergeleken met de literatuur. Bij het Sollicitatiecentrum heb ik zelfstandig sollicitatietraining en ‑begeleiding gegeven aan werkzoekenden. Mijn afstudeerscriptie was een handleiding over gesprekstechnieken voor consulenten in de arbeidsbemiddeling.

Profiel

  • Scherp en helder in het begeleiden van de psychologische processen bij verandering
  • Kan creatieve vertaalslag maken van papieren realiteit naar beleefde realiteit
  • Zoekt altijd het evenwicht tussen het perspectief van de klant, het management, en de medewerker
  • Heeft breed scala aan sociaal psychologische interventiemogelijkheden opgebouwd
  • Werkt veilig, licht en met diepgang